Cici Bir Fikrim Var

Öneride Bulunan Kişinin Adı / Soyadı :
Telefon / GSM :
E-posta Adresi :
Adres :
Cici Fikir / Öneri :
TAAHHÜTNAME: Yapılan öneri, şirketiniz tarafından bir sözleşme ile iş akdine dönüşmediği sürece öneri tarihinden daha sonra öneri içeriği ile benzer ya da ilişkili bir alanda faaliyete girmesi halinde hak iddia etmeyeceğimi taahhüt ederim.